Kompletní web již brzy!

Aktuálně probíhá připomínkování těchto webových stránek, tak abychom je mohli k jarní sezoně plně propagovat. Brzy budou také doplněny pestré fotogalerie. Do dubna přibudou i informace k dalším obcím, kde žijí krajané, nabídky ubytování u krajanů, apod.

Spuštění webu

Právě byl spuštěn web o Srbském Banátu, dlouhopřipravovaný projekt organizace Hnutí Brontosaurus. Co na něm všechno časem najdete? Informace o krajanech v Banátu, jejich životě, historii nebo zvycích, přehled vesnic, ve kterých žije česká menšina, kompletní turistické informace o ubytování, stravování a zajímavostech v okolí. Dozvíte se ale třeba také o projektu Malé Česko za […]