Gaj

O obci

Vesnice Gaj je zajímavá nejen českou menšinou, ale také svojí historií a blízkostí k Dunaji. Najdeme ji 35 km od Bele Crkve na cestě směrem k městu Kovin. Leží na lesnaté terase asi 7 km od Dunaje. Žije zde přibližně 3 300 lidí, zejména Srbů. Asi 4 km od obce leží klášter Gaj založený roku 1735 na místě starého původního osídlení.

Krajané

Čechů žije v Gaji necelých pět procent obyvatel, což je něco přes sto lidí hlásících se k české národnosti. Tento počet byl dlouhou dobu celkem stabilní, dnes však klesá v důsledku smíšených manželství a odchodů za prací.

Stejně jako do dalších míst v Srbsku sem přišli první Češi z rumunských vesnic. Čeština se však z rodin i veřejných hovorů postupně vytrácí a aktivně ji využívá už jen nejstarší generace.

Čím žije dnes

Obyvatele Gaje trápí v poslední době jak sucho a neúroda, problémy s prodejem výpěstků, který by zajistil aspoň základní obživu, tak i úbytek pracovních příležitostí.
Dobrou zprávou je, že do obce opět dojíždí český učitel a konají se zde pravidelné kurzy češtiny i další akce a události. Největší společenskou krajanskou událostí je oslava sv. Václava na 28. září.

Příběh obce (historie)

Historie Gaje se začíná psát roku 1355. Obec čelila tureckým nájezdům a v průběhu let se rozsah osídlení proměňoval. Zcela ji zničila velká povodeň v druhé polovině 18. století.
Nově byla osada založena dále od řeky na dnešním místě. V místě staré vesnice se dnes nachází pravoslavný klášter a několik usedlostí.

Co je k vidění

Klášter starý Gaj
Dodnes živý klášter srbské pravoslavné církve byl založený roku 1735. Dnes jsou v klášteře čtyři budovy: kostel, konak a dvě pomocné budovy.

Kostel sv. Václava
Kostel byl postaven postupně z příspěvků občanů a vysvěcen roku 1940. Oltář věnovala obec Kruščice.

Deliblatská peščara
Nedaleko obce začíná pozůstatek největší evropské pouště Deliblatské peščary. Dnes jde o chráněné území a loviště s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů.

Zázemí pro cestovatele

Stravování a nákupy

V obci je obchod, kde je možné nakoupit základní potraviny. Více informací bude doplněno.

Ubytování

Aktuálně nemáme informace o možnostech ubytování v Gaji – plánuje se jejich doplnění.

Kontakty

Česká beseda Gaj
Předseda: Zdenko Irović
Místopředseda: Jaroslav Hoc
Tajemník: Ferda Frič
Adresa: 9. maja 29, 26223 Gaj
Tel.: +381/65/3755 305
E-mail: iroviczdenko@yahoo.com

Aktuality