Zásady návštěvníka

Jak poznat, prožít a neuškodit!

Chcete opravdu prožít atmosféru Srbského Banátu a poznat život krajanů? Chcete, aby vaše návštěva byla příjemná a přínosná i pro místní? 

Buďte respektujícími, nenápadnými a uctivými návštěvníky. A snažte se dodržet několik zásad, které příjemnému vzájemnému kontaktu přispějí. Jen tak můžete opravdu poznat tento kraj a jeho často skryté krásy, nasát atmosféru a opravdovost života. Jen tak může být vaše návštěva zároveň přínosná i pro místní. Zde je inspirace pro vás:

Návštěva se zájmem a povědomím a místním životě

Pokud chcete, aby pro vás návštěv krajanů byla skutečně přínosná a pro ně jste byli respektovanými hosty, tak je třeba, abyste přijížděli se základním povědomím o místní kultuře, pravidlech a zejména stylu života. Nejde však jen o povědomí, ale zejména také o respekt a to třeba i ke věcem, které vy byste řešili jinak nebo se vám třeba nelíbí.

Nelitovat, nepohoršovat se, nehodnotit

Možná se vám může zdát, že místní žijí chudě, že se nemají tak dobře jako my a že je třeba jim v tom vyjádřit lítost. Tak to určitě nedělejte. Kdokoliv z nás nemůže dobře vyhodnotit, co je špatně a co dobře. V mnohém (nemateriálním) jsou možná krajané bohatší než my. A nám nepřísluší jejich život hodnotit i kdyby si sami na jeho těžkost stěžovali. Takže nehoďte jak žijí, bydlí, jak pracují, apod.

Být chápavý a zároveň svůj (a optimistický)

Budou-li si krajané sami chtít postěžovat, tak jen naslouchejte, popř. zmiňte, že i nás je něco fajn a něco zase ne. V Srbsku (i u krajanů) panuje občas pesimismus a pocit, že nic nejde, nic nebude dobré. Můžeme si lidi v tomto vyslechnout, ale to je tak vše. Nemá smysl je v tom utvrzovat ani jim to vyvracet.

Nezachraňovat, ale být partnery

Nejezděte do Banátu nikoho zachraňovat. Lidé zde netrpí hladem ani extrémním nedostatkem. Chcete-li něco krajanům přivézt, tak ať je to prostě dárek (takový jaký byste vezli třeba svým známým v ČR). Naopak bude fajn, když krajany podpoříte jako partneři – nakoupíte od nich místní produkty, seriózně zaplatíte za ubytování či další služby.

Ani nechtěně nezneužívat pohostinnosti

Krajané v Srbsku stále většinou cítí povinnost každého návštěvníka z ČR vnímat jako hosta o kterého by se měli postarat – nabídnou kořalku, jídlo, … Neměli bychom to však přijímat samozřejmě. Nemusíme hned vždy vše odmítat, ale  je dobré si být vědom, že nic z toho, co je vám nabízeno pro ně není zadarmo a je za tím kus práce. A často to tak je i s časem – vždy si buďme vědomi, že místní mohou mít kupu práce, že jim třeba vrcholí žně a seč to vypadá, že si rádi s námi posedí, můžeme je docela zdržovat od toho, co potřebují dělat. Je fajn se prostě zeptat, jak to mají.

Ekologie

Může vás překvapit, že v banátských vesnicích se ochrana životního prostředí prostě neřeší, tak odpovědně jako u nás. Nepohoršujte se nad tím (tím nic nezlepšíte) a zároveň se ale maximálně snažte vy sami dodržovat dobré chování k přírodě. Když vy nebudete například odhazovat odpadky kolem cest a třeba je i třídit (v Bele Crkvi můžete pak odevzdat minimálně plasty), můžete být dobrým příkladem a podpořit ty místní jimž na tomto také záleží.

Pozor na stereotypy (třeba s pálenkou)

Dejte si pozor na stereotypy, které mohou tradovat. Například o častém pití kořalky, apod. Ono to může být vždy trochu jinak – u té pálenky třeba tak, že se sice pije více, ale místní ji mají výrazně slabší než u nás a pije se tak, aby se zvládala i tvrdá práce. Tak pozor ať naopak my jako návštěvníci nedopadneme špatně – hlídejme si vždy bedlivě míru, když vám místní nabízí.

Znát  a ctít reálie místního života, tradice, zvyklosti

Respektujte například místní svátky, postní období, kdy se odkládá mnohá veřejná zábava. Ctěte sváteční atmosféru a klid během bohoslužeb, ale i před nimi, kolem kostelů, apod.

Buďte nenápadní a poznáte více

Jezděte do Banátu raději v malých skupinách. Nasávejte atmosféru postupně. Nespěchejte. Pokud chcete Banát opravdu poznat bude to chtít i více návštěv. A pokud se hlučně vyhrnete s davem známých s kupou fotoaparátů a vše budete chtít vidět hned, tak zde nepoznáte to přesně ty jedinečné věci za kterými sem má smysl jezdit.

A také prosím o životě místních hned nepište „zasvěcené“ články a statusy na sociální sítě – místí vaše rychle hodnocení a poznání moc neocení.

Zkrátka respektuje zdejší životní styl a ctěte jej.

Inspirováno texty na banat.cz.

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »