Česko Selo (Albián, Fabián)

O obci

Nejmenší, nejodlehlejší a nejromantičtější krajanská vesnice v srbském Banátu. Místo, kde na první pohled opravdu nic není. Místo, které vám právě proto učaruje. Místo, kde toho nakonec objevíte mnoho! To je České Selo – jediná převážně česká vesnice v Srbsku.

Dnes zde žije už jen necelá dvacítka obyvatel, je to však místo s bohatou historií a mnoha příběhy.

Doputovat do Českého Sela sice není jednoduché, odměnou vám však bude romantické, tiché místo. České Selo leží mimo všechny hlavní cesty asi 6 kilometrů od městečka Crvena Crkva a 10 kilometrů od okresního města Bela Crkva. Hromadná doprava sem jezdí minimálně, a tak se vám buď podaří někoho stopnout nebo vás nemine procházka po panelové cestě mezi poli.

Krajané

V obci dnes žije necelá dvacítka obyvatel. Většinou se zde domluvíte česky. Mladých lidí je tady už poskrovnu (děti najdete v jednom či dvou staveních). Ty jež tu jsou se ale docela rády česky učí, což je možné i díky učiteli vysílanému od roku 2000 z České republiky. Do školy však děti musí do Crvene či Bele Crkve, neboť ta místní byla uzavřena už v roce 1974.

Většina prvousedlíků pocházela ze zaniklé obce Schönthal v Rumunsku.

Obec si dodnes drží samostatnost a má vlastní samosprávu. V jejím čele stojí předsednik Jóca.

Čím dnes žije

Obživu mají místní buď v ovocnářství (zejména pěstování jablek), zemědělství či včelařství nebo za prací musí dojíždět.

Návštěvy faráře zde nejsou zcela pravidelné, přesto se v obci drží významná skupina věřících – římských katolíků. Ti si dokonce v době, kdy farář nepřijížděl, organizovali modlitby a zpívání v kostele sami.

Vyžití místní v obci nemají mnoho. Po letech se zde však obnovila hospoda. Knihovna v dnešní době v podstatě nefunguje. Společenský život se tedy točí kolem kulturního domu vystavěného v šedesátých letech, ohniště s lavičkami vedle musea (bývalé školy) a několika houpaček a hřištěm za kulturním domem. Přestože v historii obce zaznamenáme založení Sokola i fotbalových klubů (poslední skončil v roce 2008), tak dnes se s pravidelným sportem v obci nepotkáme. Koná se zde však množství fotbalových turnajů a přátelských utkání.

Dvůr domu v Česko Selu
« z 21 »

Akce

Paprikašiáda, soutěž ve vaření paprikáše na ohništích je od r. 2008 největší událostí. Před obecním domem vždy v srpnu soutěží několik týmů, přijíždí i množství návštěvníků z České republiky. Koná se v polovině srpna.

Festival Banát od roku 2019 zavítal z vesnic Rumunska i do Českého Sela. Pojí se s Paprikašiádou a jde o rockový festival zejména pro mladší generaci.

Festival Lepota različitosti, pěvecké vystoupení a další program v místním kostele. Ostatní část programu je v Kruščici a Bele Crkvi. Koná se druhý víkend v červenci.

Cyklo závod česko-srbského přátelství do Českého Sela se koná na přelomu září a října a pořádá jej Škola Plus s Českou národní radou. Je otevřené muzeum, připraven program a občerstvení pro účastníky.

Příběh obce (historie)

Prehistorie a starověk
Vesnici Česko Selo najdeme na vyvýšenině zvané Ablián mezi dvěma rameny místního potoka – na místě, které přitahovalo člověka už od pravěku, jak dokládají nálezy osídlení nejen z doby staršího paleolitu. Zaznamenán je také pobyt Římanů, na což ukazují např. stopy římské silnice Lederata vedoucí katastrem dnešní obce.

Středověk
Archeologie i historie se pak o osídlení v místě dnešního Českého Sela odmlčují, aby nám teprve počátkem 15. století přinesly zprávu o sídle zvaném Ábel. To však patrně zaniká za tureckých vpádů a na mapách až do 19. století je místo zaznačeno jako pustá, lesnatá oblast.

Původ Čechů
Opuštěnost místa se mění až s příchodem Čechů do této oblasti. Ti se sem nedostávají přímo od nás, ale z Rumunska. Do oblasti Vojvodiny přichází čeští kolonisté zejména v letech 1823 až 1830, jak si můžete přečíst v Příběhu krajanů na tomto webu.

Zakladatelé Českého Sela vychází z kolonistů, kteří připluli v roce 1827 po Dunaji do Oršovi a následně zakládají dle pokynů vojenské správy, v nekultivované a divoké krajině, v hlubokém zařízlém údolí, vesnici Schönthal (Krásné údolí). Drsný život mimo dosah všech významnějších cest zde začalo asi 281 lidí původem z okolí Prahy, Plzně, Čáslavi a Klatov.

Příchod Čechů do Abliánu
Nedostatek orné půdy v obci Schönthal v Rumunsku a její špatná kvalita, nedostupnost obce a studené podnebí vedlo obyvatele Paňásky (jak obci sami začali říkat) k žádosti o přesídlení. Ta byla napoprvé zamítnuta a obyvatelé byli za ni i trestáni. To vedlo k útěku časti z nich, kteří se následně toulali krajem a hledali obživu. Teprve roku 1837 bylo zbylým 24 rodinám, asi 120 lidem, vyhověno a byly přesídleny do katastru Jasenova (dnes v srbské časti Banátu).

Zvolené místo pro osídlení byl právě Ablián, kde dle plánů vojenských inženýrů vzniká nová obec.

Rozvoj Českého Sela
Až do roku 1872 spadá pod vojenskou správu. Muži musí sloužit jako hraničáři Banátské vojenské hranice. Od roku 1873 je v rámci maďarského župního systému zformována civilní správa obce „Csehfala kozseg“, administrativně je však až do roku 1944 pod obcí Jasenovo. Plně samostatné samosprávy se obec dočkala v roce 1974. Bohužel už předtím v šedesátých letech začal v obci výrazný úbytek obyvatel, který pokračuje dodnes (vrcholu osídlení dosáhlo v roce 1910 počtem 216 obyvatel).

Co je k vidění

Etnomuseum
Najdete jej v budově bývalé školy postavené v roce 1900. Otevřeno bylo v roce 2011. Najdete zde staré zemědělské nářadí, kolovraty, nádobí, hudební nástroje, kroje, učebnice, časopisy a knihy. Celkem téměř 160 exponátů.
Otevírací doba: pružná, je třeba se poptat, u koho jsou klíče (aktuálně u Emanuela Veverici v Českém Selu, tel. +381 692 334 556 ).

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Zasvěcený v roce 1901 Janu Nepomuckému, proto se zde každoročně koná 16. května tradiční posvícení. K vidění jsou také varhany.
Jak se tam dostat: zkusit se pozeptat zda vám někdo neodemkne, nejlépe u Lexů.

Hřbitov
Najdeme asi 1,5 km za obcí směrem na východ (na Belu Crkvu). Najdeme zde hroby ze všech období života v Českém Selu.
Jak se tam dostat: je volně přístupný

Kulturní či obecní dům
Byl vybudován v letech 1960 – 1966. Zahrnuje sál, kancelář starosty (nevyužívanou), kuchyňku a další prostory. Přistavěny jsou prostory na ubytování.

Křížky
Nacházejí se po celé vesnici, nejstarší je u kostela, na hřbitově a pak kus cesty proti proudu potoka pod zarůstajícím obecním pastviskem. Je k němu romantická cca patnáctiminutová procházka.

Studny
Dvě vahadlové studny jsou symbolem Českého Sela. Nacházejí se při vjezdu do obce. Jsou nově vyčištěny a pravá studna byla postavena celá nová (2017), levá má původní, několik desítek let starý sloup.

Zázemí pro cestovate

Ubytování

Nejlépe je obrátit se na Emanuela Vevericu, který vám rád pomůže.

Ubytovat se lze buď ve dvou pokojích obecního domu na postelích s povlečením (3 a 3 místa) případně je-li vás více tak i na karimatkách na zemi v obecním domě. K využití jsou toalety, wi-fi, občerstvení a prodej místních produktů, publikací a propagačních předmětů. V obecním domě je k dispozici i malá kuchyňka. Stanovat lze se souhlasem místních také za obecním domem na hřišti. Voda je dostupná před obecním domem.

Informace nejlépe u Emanuela Veverici či Jovici Pal (ceskabesedaceskoselo@gmail.com)

Kontakt: Emanuel Veverica, e-mail: emibcstamp@gmail.com, tel. +381 692 334 556.

Stravování

V Českém Selu není obchod. Zabezpečte se tedy před cestou sem z vlastních zdrojů. Na návsi před obecním domem je možné načepovat pitnou vodu.

Funguje zde však skvělá hospůdka U Veverky Emanuela Veverici, kterou najdete na obecním domě. Dostate zde pivo, nealko, kávu, drobné občerstvení. Lze zde nakoupit dárky. K dispozici je wi-fi. A také se dozvíte spoustu užitečných informací.

V dolní části obce je budována další restaurace – dům u pravé příjezdové cesty. Otevírací doba je však omezena na většinou na jen na velké akce ve vsi.

Nákupy

U místních lze koupit med (doptáte se u Joci či pana Lexi) i pálenku.
Na kraji Českého Sela stojí dům/hospůdka s nabídkou suvenýrů spravuje jej Emanuel Veverica. Dostanete zde lokální produkty: med či pálenku, pohlednice, knihy o Banátu, krajanech a Českém Selu, trička a jiné propagační předměty.
O Českém Selu vyšly hezké knihy a existují i mnohé propagační předměty vesnice.

Informace

Aktuální dění na facebookové stránce Naše Česko Selo.

Česká beseda Češko Selo

Předseda: Jovica Pal
Místopředseda: Václav Leksa
Tajemník: Ivan Žak
Adresa: Partizanska 100, 11300 Smederevo
Tel.: +381/64/2523-982
E-mail: ceskabesedaceskoselo@gmail.com

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »