Knihy o Banátu

Rádi bychom vám doporučili zajímavé knihy, které o krajanech v srbském, popř. rumunském Banátu vyšly.

Kruščica u srcu (Kruščice v srdci)

Krátký průvodce Kruščiva v srdci přináší základní informace o historii obce Kruščica, jejích památkách, ale také o sdružení Česká beseda a jejích aktivitách, které se v Banátu snaží uchovat českou tradici a kulturu.

Česko Selo nekad i sad (České Selo kdysi a dnes)

Kniha shrnuje základní informace o vesnici Česko Selo v srbském Banátu od jejího založení v roce 1837 po informace o náboženství nebo školství. Texty jsou doplněné současnými i historickými fotografiemi míst i obyvatel. Vydal Obecní účast České Selo v roce 2015. 

Skryté příběhy poltrat – Banátští Češi na nejstarších fotografiích, Jaromír Linda

Stodeset fotografií banátských Čechů z 19. století do roku 1914 představuje veřejnosti Jaromír Linda. Vydáno Maticí českou Bela Crkva v roce 2012. 

České ochotnické divadlo v Kruščici, Jaromír Linda

Krátká publikace popisující historii ochotnického divadla v Kruščici od jeho vzniku v roce 1921 do roku 1972. Obsahuje také seznam českých ochotnických a dětských divadelních představení v Kruščici. V roce 2013 vydala Česká beseda Kruščice.

Od Moravy k Moravě z historie česko – srbských vztahů

Sborník Ladislava Hladkého a Václava Štěpánka přináší dvanáct příspěvků dokumentujících rozvoj politických, kulturních a částečně i hospodářských styků mezi Čechy a Srby v průběhu 19. a 20. století. Vydala Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou v roce 2005.

Historie a stav naší menšiny na Banátě, Václav Kvapil

Jedná se o autorský rukopis Václava Kvapila zabývající se historií Čechů v Bele Crkvi, Fabiánu (Česko Selo), Gaji, Kruščici a Velkém Središti v srbském Banátu. Vedle základních informací o příchodu a působení Čechů v Srbsku popisuje například taky postoj obyvatel během světové války a po ní nebo fungování besed a dalších organizací. Vydala Matice Česká Bela Crkva v roce 2013. 

Dějiny české osady Fabián v království jihoslovanském, Karel Schovanec  

Autor textu Karel Schovanec je rodákem z nejmenší české obce v Banátu, Fabiánu, dnes známé jak Česko Selo. Jeho rukopis obsahuje dějiny obce od jejího založení v roce 1837 až do roku 1934. Vydáno Českou národní radou Bela Crkva v roce 2013.

S motykou a Pánem Bohem, Michal Pavlásek

Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Pojednává o duchovním světu komunity českých reformovaných evangelíků, kteří v polovině 19. století odešli do dnešního Srbska v jihovýchodní Evropě z jižní Moravy a dodnes zde potomky těchto migrantů najdeme. Kniha vznikla na základě dlouhodobého výzkumu v obci Veliké Srediště a z části se jedná o memoárovou knihu díky její hlavní postavě – Josefě Klepáčkové (otec pocházel ze známé Svaté Heleny z rumunského Banátu, ale rod Klepáčků bychom nalezli i mezi krajany v Bulharsku). První kapitola knihy je pro vás k dispozici (ke čtení i stažení zdarma) zde. Další informace o knize zde. Vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. Cena: 250 Kč

text převzat z webu banat.cz.

Turistický a vlastivědný průvodce českým Banátem

Kniha přináší informace o historii, tradicích a dnešních reáliích českých krajanů žijících v rumunském Banátu. Obsahuje rovněž slovníček banátských českých zvláštností, informace o turistických trasách v oblasti a o lidové architektuře. Autoři: Jaroslav Svoboda, Ivo Dokoupil a další.  Více informací o knize najdete zde. Vydala CK Kudrna v Brně v červnu roku 2002.

text převzat z webu banat.cz.

Mapa Banát (Rumunsko)

Turistická mapa oblasti Banátu, kterou obývá česká menšina v Rumunsku. Obsahuje turistické trasy spojující pět českých vesnic, které vyznačil KČT.  V měřítku 1 : 100 000, vydal Klub českých turistů (Trasa spol. s r. o.) a Freytag & Berndt v květnu 2001 ve spolupráci se Společností Člověk v tísni. 2. vydání vyšlo v roce 2004 a 3. opravené vydání v roce 2008. Mapu si můžete objednat zde. Naskenovanou mapu najdete zde.

Text převzat z webu banat.cz.

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »