11. Křížek pod pastviskem

Na bývalé cestě do Crvené Crkve, která vedla podél Fabijanského potoka, se nachází „křížová cesta“, kudy chodili místní na Velký pátek v procesí. Po celé vesnici se nachází další křížky , které udržovaly ženy z vesnice. Nejstarší ze křížků se nachází u kostela ve vesnici.

Aktuality