4. Bývalá škola, současné muzeum

Počátky školní výuky v Češku Selu se datují do roku 1847, kdy sem z Čech doputoval nedostudovaný filosof a dobrodruh Alois Pokorný. Ten se po udělení povolení od hraničářské správy ujal za skromnou odměnu vzdělávání místních dětí. Prvně učil po staveních. Školní budova byla postavena až v roce 1852 a byla zároveň využívána i jako svatostánek a obecní úřad. 

V roce 1900 byla vystavěna budova nová, současná. Tvořili ji dva celky – učebny a kabinet a byt pro učitele. V počátcích se zde učilo česky. Roku 1893 školu převzal stát a základním vyučovacím jazykem se stala maďarština. Po skončení I. světové války se zde opět vyučovalo v češtině, avšak někdy v češtině horší kvality protože někteří učitelé neuměli dobře česky.

V roce 1974 zde výuka skončila a děti musely začít dojíždět  do školy v Cervene Crkvi (do r. 1984) a později do Bele Crkve. Důvodem uzavření školy byl malý počet žáků, avšak zároveň uzavření školy a komplikované dojíždění bylo další významnou příčinou vylidňování obce.

Čeština se v obci začala opět vyučovat od roku 2000. Jde o nepovinnou výuku češtiny pro děti i dospělé, kterou zajišťuje v krajanských obcích učitel nebo učitelka vyslaná z České republiky Ministerstvem zahraničních věcí, dnes ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce. Cílem je uchovat českou kulturu a jazyk a pečovat o místní české kulturní dědictví. Učitelé také pomáhají s organizací společenského života a celkově podporují zdejší krajanskou komunitu.

V současné době sídlí učitelka s rodinou v Kruščici a do Češka Sela dojíždí.

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »