5. Tradiční dům v Češku Selu

Osadu Češko Selo začali budovat češi přicházející z Rumunska v roce 1837 na vyvýšené terese klesající k Fabiánskému potoku pod názvem Ablián. Urbanistický plán byl centrálně zpracován vojenskými inženýry. Proto je vesnice systematicky uspořádána a výstavba tvoří tvar písmene H. Kvůli potřebě umístnít do uliční řady, co nejvíce domů byla stavení budována užší stranou do ulice. Domy byly vybudovány jeden vedle druhého, nejčastěji z prvé strany, takže druhou část pozemku zaujímal dvůr a vzadu byla umístněna protáhlá parcela se záhumenkem a dalším vybavením.

První domy byly stavěny z vepřovic, měly malá okna, zkosenou střechu ze slámy nebo rákosu a štít zhotovený z prken. Tyto první domy měly jednu světnici, kuchyni, komoru a stáj (maštal) pro dobytek. Poslední domy z vepřvoc byly stavěny v  letech 1914 – 1918. Následně se používaly nepálené cihly a po roce 1930 pálené cihly. Později se domy staví bohatší. Stáj se posouvá dále do dvora a její místo nhrazuje druhá místnost.

Dnes v Českém Selu převládají domy s čelním hostinským pokojem, vstupní místností s kuchyní (nazývá se síní) a zadní obytnou místností (sednice) na kterou navazuje stáj. Komunikační spojnicí s podlnými místnostmi a stájí je nadstřešený porstor, ktrému češi říkají gong. 

V zadní části dvoru se, který se nazývá mlat, se nachází sláma a truhly s krmivem pro dobytek, menší hospodářské objekty (kurník, chlívky pro prasata, kůlny pro stroje apod.), býval zde záchod u hnojiště.

Informace převzaty z knihy České Selo, kdysi a dnes, vydané roku 2015, editorem knihy je Ozren M. Radoslavjevič.

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »