6. Vahadlové studny

Symbolem obce jsou dvě vahadlové studny u Fabijanského potoka, které byly pravděpodobně vyhloubeny v roce 1883. Dodnes se udržují se ve funkční stavu. Pravá byla rekonstruována v roce 2017, levá má původní několik let starý sloup. Najdete je i ve znaku vesnice.

Veškerý pastevecký život se odehrával kolem potoků a studen. Krávy, ovce, husy a kachny se pohybovali celý den kolem těchto vodních zdrojů. U jedné ze studen se nachází i betonové napajedlo, které vesničané koupili v roce 1925 od Johana Vidoniho z Velika Središte. Vahadlové studny jsou také symbolem celé Panonské nížiny a staly se raritou a atrakcí připomínající staré časy.

Aktuality