O projektu

Náš příběh

Když jsme před lety vyrazili na Velikonoční putování do Srbska s cílem navštívit tamní krajany, nevěděli jsme o nich téměř nic. Oproti už tehdy (znovu)objeveným vesnicím v Banátu rumunském, nebylo povědomí o krajanech v Srbsku příliš velké. A to ani u kolegů, kteří už v té době začínali spolupracovat s rumunskými Čechy. O to byla naše výprava objevnější a příjemnější.

Autostop do Crvene Crkve a odtud putování po rozehřáté panelové silnici mírně zvlněnou, ale živou a pestrou krajinou do Českého Sela. První setkání s traktoristou na kraji vesnice z kterého se vyklubal tehdejší starosta, i další krásné chvíle povídání s krajany. To vše ukazovalo, že si tyto místa i lidi zamilujeme a budeme se sem vracet. Myšlenka a následně i realizace společných aktivit s krajany tak uzrála velmi rychle.

Už léta tak s mladými lidmi (nejen v létě) přijíždíme za přáteli do Českého Sela, Kruščice či Crkve a realizujeme zde dobrovolnický tábor i další aktivity. Ne proto, abychom někoho zachraňovali. Ne proto, abychom si užívali pohostinnosti a atmoféry venkova, která se už v České republice mnohdy vytrácí. Jezdíme proto, abychom spolu s místními v přátelské atmosféře a vzájemném obohacení společně pečovali o místa, která jsou vzácným kulturním (a přírodním) dědictvím cenným pro krajany i pro nás v České republice. A taky možná proto, aby se na to všechno jedinečné, co zůstalo v krajanských komunitách uchováno, nezapomnělo, aby je jako šetrní, pokorní a uznalí turisté mohli poznat i další lidé (nejen) z Česka.

Společné aktivity a cíle

Hlavním cílem projektu „Malé Česko za Dunajem“ a s ním spojených táborů je podpořit krajanskou komunitu a pomoci pečovat o jedinečné kulturní, popř. i přírodní dědictví těchto míst. Aktuálně se projekt zaměřuje na podporu a rozvoj šetrného turistického ruchu v oblasti srbského Banátu tak, aby v místech s nedostatkem pracovních příležitostí v budoucnu místním přinesl novou možnost přivýdělku a obživy.

Záchrana drobných památek - příklad vysvobezení náletovými dřevinami zarůstající staré části hřbitova v Češku Selu a průběžná údržba
« z 13 »

Co se už událo

Do Česka Sela se od roku 2012 každoročně sjíždí asi dvacet dobrovolníků, kteří si uživají zcela netradiční prázdniny se smysluplnou prací. Hlavní přínos akce nespočívá v materiální pomoci, ale v posílení vztahů mezi krajany a lidmi u nás, v posílení českého živlu, konkrétní pomoci s údržbou významných míst v obcích a v tom, že je ve vesnici zase něco nového. Naposledy nám paní Sloupová řekla: „My jsme hlavně rádi, že se něco děje, že nám někdo chodí pod oknama. Když přijedete, vše tu ožije a začne se hýbat.“

Za dobu našeho působení jsme vykonali mnoho práce: mapovali jsme zastoupení a život krajanů v obcích kolem Bele Crkve, pomohli jsem s údržbou okolí kulturního domu a kostela v Českém Selu, vyčistili jsme zarostlou část hřbitova i okolí historických studní či křížků, vybudovali jsme ohniště pro místní akce, pomohli jsme s vyklízením a drobnými opravami vznikajícího etnodomu v Kruščici, pomáhali s přípravami zdejších festivalů, realizovali jsme úklid kolem jezer s ekologickým sdružením Arenaria, vyvěšovali jsme ve vesnicích ptačí budky, atd. Radost máme z nově natřených křížků v Selu i okolí, ale zejména z obnovených vahadlových studní – symbolu obce.
Připravili jsme a realizovali také programy pro děti (např. Noc s Andersenem), aby se dostaly do kontaktu s mladými lidmi z ČR i češtinou. Ale zejména jsme zažili spoustu příjemných chvil s lidmi z Českého Sela, Kruščice, Bele Crkve i odjinud.

Aktuálně pracujeme na průzkumu a projektování turistických tras propojujících krajanské obce v Srbsku a provazujících je stezkou do krajanských obcí v Rumunsku. K rozvoji šetrného turistického ruchu by měl sloužit i tento web.

Představujeme se

Projekt zaštiťuje a koordinuje Hnutí Brontosaurus.
Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se už 45 let věnuje péči o přírodní a kulturní dědictví v České republice i v zahraničí.

Našich akcí se účastní zejména mladí lidé. Akce jsou otevřené všem zájemcům a propojují smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Dobrovolnické letní akce „Malé Česko za Dunajem“ pořádá klub Hnutí Brontosaurus Karavela.
Koordinátorem projektu je Dalimil Toman.

Děkujeme všem krajským spolkům i konkrétním aktivním jednotlivcům! Za spolupráci a inspiraci děkujeme také Člověku v tísni a Ivu Dokoupilovi a také manželům Havlovým toho času v Kruščici.

Plány a jak se můžete přidat

V dalších letech hodláme pokračovat v tom, co děláme – rozvíjet přátelství s krajany a pomoci s péčí o místní kulturní dědictví u krajanů v Srbsku. Plánujeme také pomáhat s vybudováním a rozvojem sítě turistických tras a další podporou šetrného turistického ruchu tak, aby krajanům přinášel užitek a cestovatelům duchovní obohacení.

Zapojit se můžete např. účastí na letní dobrovolnické akci Malé Česko za Dunajem. Informace najdete ZDE.
Uvítáme podporu v projektu turistického značení, zaslání fotografií, které bychom mohli využit pro popularizaci srbského Banátu, apod.
Pokud kraj navštívíte, můžete například udělat rozhovor pro rádio Krajanka.

Další možnosti brzy doplníme.


Kontakt:

Mgr. Dalimil Toman, dalimil.toman@brontosaurus.cz

Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, 602 00

Aktuality

Nové pexeso srbského Banátu

 Máme radost, že děláme radost. Tentokrát pexesy z prostředí krajanských vesnic, které jsme vydali za podpory MZV ČR. Kartičky pexesa a doprovodné textové kartičky umožňují

Čti více »